Obveščamo vas, da bodo vsa naročila, prejeta v obdobju od 14.5.2024 do vključno 17.5.2024, skrbno obdelana in odposlana v naslednjem tednu.

POGOJI ZASEBNOSTI

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Elektromehanika, Vladko Bucaj s.p. se obvezuje varovati podatke o kupcih in članih (osebni podatki, podatki o nakupih). Vse podatke, ki jih pridobi v spletni trgovini trgovina-bucaj.si in zbrane podatke, sme uporabljati izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s članom.

Podatki o kupcih se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in se v nobenem primeru ne bodo posredovali tretjim oz. nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam  in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla.

Katere osebne podatke obdelujemo

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju profilov);
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (primer bi lahko bil: ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil, digitalnega oglaševanja (npr. Facebook, Instagram, Google));
 • tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, na oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. 
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

Za točnost podatkov, ki jih je vnesel uporabnik ne odgovarjamo. Vsi omenjeni podatki se hranijo na strežniku dve leti od dneva nakupa.

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja Elektromehanika, Vladko Bucaj s.p., razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:–        ponudniki storitev marketinga;–        ponudniki storitev programa za izdajanje računov;–        ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil.Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Soglasje kupca s Splošnimi pogoji poslovanja

Z uporabo storitev na spletni strani www.samponi.si in z neposrednim klikom na okence »Strinjam se s pogoji poslovanja« pred nakupom, se uporabnik zavezuje, da prostovoljno, izrecno ter nedvoumno sprejema Splošne pogoje poslovanja in dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov izključno za potrebe tega naročila, skladno s Splošnimi pogoji ter s predpisi s področja varstva potrošnikov (zajeta tudi evropska Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679) in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Soglasje kupca z uporabo njegovih osebnih podatkov za namen trženja

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko podjetje pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila, uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja podjetje ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.
Vsak kupec mora soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno podati soglasje tudi ob registraciji in/ali oddaji naročila na spletni strani z označitvijo »Prijava na e-novice«. V nasprotnem primeru neposrednega trženja prek elektronske pošte kupec ne bo deležen s tem pa tudi ne bo predhodno obveščen o spletnih akcijah ponudnika in drugih relevantnih vsebinah.Vsak kupec lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilom po e-pošti: servis.bucaj@gmail.com ali s klikom na odjavni ukaz znotraj vsakega marketinškega sporočila.Ponudnik bo kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil kupca. Pri tem kupec ne trpi nobenih stroškov.

Pravice Uporabnikov V Zvezi Z Varstvom Osebnih Podatkov

Pravica do dostopanja do informacij

Uporabniku spletne strani www.trgovina-bucaj.si, podjetje skladno z zakonodajo brezplačno omogoča pravico do pridobitve informacij o morebitni obdelavi njegovih osebnih podatkov in pravico do dostopa le-teh ter kopijo na njegovo pisno zahtevo.

Pravica do popravka

Uporabniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetje ob upoštevanju namena obdelave omogoča, da se dopolni ali popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

Pravica do izbrisa

Podjetje se zavezuje omogočiti izbris in pozabo osebnih podatkov uporabnikov. Zahteva mora biti naslovljena s predlogom za izbris osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkovPodjetje na izrecno pisno zahtevo uporabnika, omogoča prenos njegovih osebnih podatkov drugam, če je to tehnično mogoče in komplementarno s programsko opremo podjetja.

Pravica do omejitve obdelave

Podjetje se zavezuje kupcu, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do zahtevka o omejitvi obdelave, kadar velja eden izmed primerov skladno z evropsko splošno Uredbo 2016/679.

Pravica do ugovora

Podjetje priznava pravico do ugovora kupcu, na katerega se nanašajo osebni podatki in ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) evropske splošne Uredbe 2016/679.
Za obrazec za uveljavitev teh pravic nam pišite na servis.bucaj@gmail.com
 
Opozorilo:Uporabniki, mlajši od 16 let, nam lahko posredujejo svoje osebne podatke samo s soglasjem staršev ali zakonitega skrbnika.
 
OBVEŠČANJE IN E-NOVIČKE
 
Uporabnik se strinja, da ga ob prijavi na e-novičke občasno obveščamo o novostih na strani, novostih v ponudbi in promocijskih akcijah. Uporabnik se z zaključenim naročilom strinja, da ga do prostovoljne odjave prijavljamo na e-novičke. Ponudbnik se obvezuje, da e-naslova uporabnika ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novičk.
 
POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
 
V družbi Elektromehanika, Vladko Bucaj s.p., Kajuhova ulica 5, 6310 Izola, matična številka 5880261000 (v nadaljevanju: podjetje) se zavedamo pomena varovanja osebnih podatkov. Kot upravljavec osebnih podatkov, z zbranimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno in skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zlasti z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter z našimi internimi akti. Podjetje je z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila Politiko varstva osebnih podatkov, ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.
 
PODATKI O UPRAVLJAVCU

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Elektromehanika, Vladko Bucaj s.p., Kajuhova ulica 5, 6310 Izola, matična številka 5880261000.
 
ODGOVORNA OSEBA
 
Odgovorna oseba za varovanje in ravnanje z osebnimi podatki je: Klara Bucaj, E-Mail: servis.bucaj@gmail.com
 
OBDELOVALCI IN UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV
 
Osebne podatke posameznikov poleg družbe obdelujejo tudi zunanji obdelovalci, zlasti računovodstvo. Za tak primer je družba sklenila ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor.
Družba posreduje osebne podatke posameznika drugim uporabnikom, če ji to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če ima za to privolitev posameznika. Družba zbranih osebnih podatkov ne prenaša v tretje države. 
 
PRAVICE POSAMEZNIKOV
 
Posameznik lahko na zgoraj navedena kontaktna naslova podjetja pisno naslovi zahtevo za posredovanje naslednjih podatkov v zvezi z zbiranjem in obdelave njegovih osebnih podatkov, in sicer ima posameznik naslednje pravice:
– pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje družba,
– pravico do popravka nepravilnih podatkov,
– pravico do izbrisa podatkov, ob upoštevanju omejitev, ki jih določajo veljavni predpisi,
– pravico do omejitve obdelave podatkov,
– pravico do ugovora.
Podjetje bo posamezniku na njegovo pisno zahtevo zagotovila zahtevane podatke brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. O takem podaljšanju družba obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in sicer v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Na ta način zagotovljeni podatki se posamezniku predložijo brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba posamezniku zaračuna pristojbino ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
 
PRAVICA DO PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU
 
Če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) oziroma pri drugem, z vsakokrat veljavnim predpisom, določenem nadzornem organu.
 
PREKLIC PRIVOLITVE POSAMEZNIKA
 
Kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko posameznik dane privolitve trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov servis.bucaj@gmail.com
preko klasične pošte na naslov podjetja: Elektromehanika, Vladko Bucaj s.p., Kajuhova ulica 28, 6310 Izola  s pripisom’Varstvo osebnih podatkov’.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 
HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
 
Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelave zbrišejo, uničijo, blokirajo oziroma psevdonimizirajo, razen če veljavni predpisi ne določajo drugače.
 
SPREMEMBE POLITIKE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
 
Podjetje si pridržuje pravico do sprememb in/ali dopolnitev te Politike varstva osebnih podatkov. Spremembe in/ali dopolnitve te Politike varstva osebnih podatkov stopijo v uporabo en dan po objavi na spletni strani družbe, o objavi in vstopu v uporabo pa družba posebej ne obvešča. Zgodovina sprememb in dopolnitev Politike varstva osebnih podatkov je na voljo v pisni obliki na zgoraj navedenih kontaktnih naslovih.

Stopite v stik z nami

Prijavi se na e-novičke